This File Last Updated: 2007/10/25


Composer Yauhen Hlebau (Evgenij Glebov)

(Глебаў, Яўген Аляксандравіч; Глебoв, Евгений)

(September 10, 1929 -- January 12, 2000)


Photo Credit:
Yauhen Hlebau (Evgenij Glebov) Web site.


[ Photograph: Yauhen Hlebau ]


Go to the Events Calendar Topic List     Go to the Belarusian Writers Web page     Go to the Famous Belarusians Web page     Go to the A Belarus Miscellany Topic List

Search the A Belarus Miscellany Web site

Article: Famous Belarusian Composer DiesГЛĖБАЎ Яўген Аляксандравіч

ГЛĖБАЎ Яўген Аляксандравіч (н. 10.9.1929, Рослаўль Смаленскай губ.), беларускі савецкі кампазітар. Засл. дзеяч маст. БССР (1966). Скончыў Бел. кансерваторыю (1956) па класе кампазіцыі А. Багатырова, Музыка кампазітара вырасла на глебе бел. нар. песеннасці. Уласцівая ёй сіла эмацыян. ўздзеяння абумоўлена яркасцю і інтанацыйным багаццем тэматызму, яго змястоўным напружаным развіццём, заснаваным на шырокім выкарыстанні разнастайных сродкаў муз. выразнасці, закончанасцю, дасканаласцю формы. Асаблівую ўвагу аддае, жанрам сімфоніі і балета, працуе ў галіне эстраднай музыкі. Дзярж. прэмія БССР 1970. Узнаг. ордэнам «Знак Пашаны».

Тв.: опера Твая вясна (1963); балеты Мара (паст. 1961), Альпійская балада (пает. 1967), Выбранніца (паст. 1969); вак.-сімф.— араторыі Званы (1968) і Свяці, зара (1970), канцэрт для голасу з арк. (1965), 3 балады для голасу з арк. (1958) і інш.; для сімф. арк.— 4 сімфоніі (1958, 1963, 1964, 1968), Альпійская сімфонія-балада (1967), Палеская сюіта (1964), Паэма-легенда (па матывах паэмы Я. Купалы «Магіла льва», 1955), Урачыстая уверцюра (1959), уверцюра (1961), харэаграфічная паэма (1963); для арк. нар. інстр.—фантазія на бел. нар. тэмы (1955), Святочная уверцюра (1958), канцэрт для цымбал з арк. (1954); камерна-інстр.— саната (1956) і Фантастычныя танцы (1957) для фп., балада для скрыпкі і фп. (1956); рамансы, хо-ры, музыка да фільмаў і тэатр. пастановак і інш. Літ.І Мухаринская Л. Евгений Глебов, М., 1959.             Т. А. Дубкова. Мінск..

Source: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя (1971), том ІІІ, 507.

[ Photograph: Yauhen Hlebau ]


Web Links
Go to the Events Calendar Topic List     Go to the Belarusian Writers Web page     Go to the Famous Belarusians Web page     Go to the A Belarus Miscellany Topic List

Original content and overall form ©1996-2008 by Peter Kasaty : All Rights Reserved. Last Updated:  2007/10/25
Quoted Text, Graphics, Links, and Linked Content belong to their respective owners.