This File Last Updated: 2001/03/26


Return to the Janka Kupała Web page     Go to the Belarusian Writers Web page     Go to the Famous Belarusians Web page     Go to the A Belarus Miscellany Topic List


Notes:  МАЛАДАЯ БЕЛАРУСЬ

   Янка Купала

  Вольны вецер напеў вольных песень табе,

   Бор зялёны узьняў дружным гоманам,
  Сонца полымем вызвала к слаўнай сяўбе,
   Зоры веру ўлілі сілам зломаным.

  I ў час буры, нягод і вялікіх надзей

   Зацьвіла, расьцьвіла доўгажданая,
  I крыніцай жывой над айчынай сваей
   Паплыла, пацякла няспыняная.

  Паплыла, пацякла зь сьветлай казкай жыцьця

   Полем, лесам, гарой і далінаю ...
  3 свойскіх кветак-пралесак — карона твая,
   Ўся сама — ясната лебядзіная.

  Зіхаціш і гусьлярскаю песьняй зьвініш,

   Узьнімаеш мінуўшчыну даўную;
  Час сягоньняшні ўперад ісьці ня пыніш,
   I глядзіш сьмела ў будучнасьць тайную.

  Сьмела ў сонцы ідзеш, як жывы агняцьвет,

   Сееш ласкава сны залацістыя;
  Ня пужае сумежны дакучны сусед,
   Ня пужае пуціна цярністая.

  Ад мяжы да мяжы, ад капца да капца

   Абнаўленьня павевы расходзяцца,
  Абнімае душу без граніц, без канца
   Маці-радасьць, што лепшы дзень родзіцца.

  Ўжо ня так тапары у зялёным бары

   Хвойкі валяць зімой маразянаю,
  Ўжо ня так касары ад зары да зары
   Летам звоняць касой адкляпанаю.

  Значан гарт у руках, чутна песьня бязь сьлёз,

   Грудзі славы надзеяй калышуцца,
  Ў кнігі новы закон ёмка пёрамі з кос
   Наўсяды людзьмі новымі пішацца.

  Расьцьвітай-жа, ўзьнімай на арліных крылах

   Душы, сэрцы і думы заспаныя,
  Вызывай, выклікай на вялікі прасьцяг
   Сілу, ведзьмай-пятлёй нечапаную.

  Высылай, рассылай на край сьвет пасланцоў,

   Як з гнязда сакалінага сокалаў,
  Хай лятуць, далятуць да байцоў-удальцоў,
   Хай грымяць весткай добраю ўвокала.

  Годзе ў полі, ў лясох ты, старонка, і так

   Сіратой начавала забытаю.
  Годзе выпіў крыві з сэрца крыўды чарвяк,
   Косьці вецер тачыў непакрытыя.

  Падымайся зь нізін, сакаліна сям'я,

   Над крыжамі бацькоў, над нягодамі;
  Занімай, Беларусь маладая мая,
   Свой пачэсны пасад між народамі !..


  Young Biełaruś

   by Janka (Yanka) Kupała

   The free wind has sung free songs to thy name,

    Green woods caught them with friendly voices,
   The sun called with its flame to a seed-time far-famed,
    The stars poured faith into broken forces.

   And in time of storms, troubles and mighty desires,

    Thou hast budded and bloomed, long-awaited,
   In a life-freshet, over the land of thy sires,
    Thou hast flooded and poured, unabated.

   Thou has flooded and poured, in a bright tale of life,

    Through field, woodland, hill and vale streaming...
   From thy native flower-copses thy crown is made bright,
    Like a swan' plumage, brilliant gleaming.

   Thou dost quiver and echo with songs of the bards,

    Long-past years thou dost raise up and nurture,
   Today's forward leap thou wouldst never retard,
    Boldly facing mysterious futures.

   In the sun thou goest bold, lovely flower of fire,

    Gently sowing forth dreams, gold-adornéd;
   Thou fearest no neighbour, though great be his ire,
    Thou fearest no path briared and thorny.

   From end unto end, frontier mound unto mound,

    On the breezes renewal is borne now,
   And, embracing the soul, without limit or bound,
    Mother-joy for the better day born now.

   Now there are no axes among forests green,

    Felling young pine-trees in frosty winter,
   Now there are no reapers from dawn to dark seen
    In summer with scythes ringing, glinting.

   Strength is known in the hands, without tears songs are blithe,

    Desirous of glory, breasts quiver,
   In their books a new law, with pens of sun-scythes,
    New people are writing for ever.

   Blossom them, and raise, soaring upon eagle's wing,

    Souls, hearts and thoughts slumbering dully,
   Awaken and forth into great spaces, bring
    Strength by the witch-noose unsullied.

   Send messengers forth, send unto the world's bound,

    As falcon from falcon-nest winging.
   Let them fly, fly away unto warriors sound,
    Set the thunder of good news far-ringing.

   Enough, dearest country, in field, wood and brake,

    Hapless orphan, thou spendst night's long glowering,
   Enough of thy heart's-blood wrong drank as a snake,
    And cold winds blew, through thy bare bones scouring.

   Arise from the depths, thou of falcon-born race,

    O'er sires crosses, their woes, degradations,
   O young Biełaruś, come thou forth, take thy place
    Of honour and fame among nations.

Notes:
Return to the Janka Kupała Web page     Go to the Belarusian Writers Web page     Go to the Famous Belarusians Web page     Go to the A Belarus Miscellany Topic List

Original content and overall form ©1996-2004 by Peter Kasaty : All Rights Reserved. Last Updated:  2001/03/26
Quoted Text, Graphics, Links, and Linked Content belong to their respective owners.